Cây sân vườn, cây ban công là các loại cây trồng ngoài trời, đón nắng tốt. Cây sân vườn, cây ban công tại Vui Làm Vườn được chăm sóc lựa chọn kỹ lưỡng, khả năng chống chọi sâu bệnh cao, dễ trồng dễ chăm sóc