Hoa Hồng Ngoại, Hoa Hồng Cổ Vui Làm Vườn chuyên các loại hoa hồng leo, hoa hồng cổ được lựa chọn và chăm sóc kỹ, cây sẵn nụ và hoa, dễ trông dễ chăm sóc, khả năng kháng sâu bệnh cao.

-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
-25%
Hết hàng
-25%
-25%
Hết hàng
-25%
Hết hàng
150.000
-25%
Hết hàng
-25%
-25%
150.000
-25%
-25%
-25%
-25%
150.000
-25%
-25%
-25%
-25%
150.000
-25%
-25%
150.000
-25%